Wel kan het ziekenhuis levensreddend werk verrichten als een klein kind dreigt te stikken in zijn slijm. Kinkhoest kan echter uitstekend homeopathisch behandeld worden. Ikzelf behandelde succesvol zo'n veertig kinderen en volwassenen en in veel gevallen was de hoest binnen enkele dagen tot een week volledig over, soms verdween het verstikkende slijm in een of twee dagen en soms duurde het wat langer als het juiste middel niet meteen. Vandaar ook mijn advies om kinderen met kinkhoest homeopathisch te behandelen, zeker de hele kleintjes van enkele maanden die grote risico's lopen als ze alleen regulier behandeld worden. Dat er sinds 1996 officieel 8 kleine kinderen aan kinkhoest overleden is des te triester, omdat er binnen de homeopathische geneeskunst de expertise aanwezig is om deze kinderen effectief te behandelen. Toch blijft de reguliere geneeskunst afwijzend ten aanzien van deze hulp en noemen.

Door op het acellulaire vaccin over te stappen kunnen in Nederland jaarlijks 8000 gevallen van zeer belastende bijwerkingen' vermeden r Januari 2005 is het acellulaire vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. Het is overigens verhoogd niet te verwachten dat dit acellulaire kinhoestvaccin beter zou werken dat het cellulaire, daar het van dezefde kinkhoestbacterie gemaakt is als het oude en de bacterie ondertussen veranderd is (gemuteerd). Doordat het vaccin alleen in de combinatie daktp toegediend wordt is het moeilijk om precies uit te maken wat van het kinkhoest vaccin komt en wat van de andere vaccins of een combinatie daarvan. Toch bleek uit onderzoek dat de dktp veel meer bijwerkingen geeft dan de dtp. Het vaccin wordt verantwoordelijk gehouden voor veel neurologische aandoeningen. Toen in Japan in 1975 de dtk uitgesteld werd tot twee jaar bleek er een enorme daling te ontstaan in neurologische aandoeningen: het aantal blijvende neurologische aandoeningen daalde van 57 naar 19 en het aantal doden door neurologische aandoeningen van 37 naar 14 over een. 2 ook daalde de kindersterftespectaculair, waardoor Japan van de zeventiende naar de eerst plaats op de wereldranglijst steeg wat betreft de laagste kindersterfte. Hieruit blijkt met name dat het zeer vroeg vaccineren (in Nederland al met 2 maanden) veel extra risico's met zich meebrengt. Maar ook ontwikkelingsstoornissen, dyslexie, gedragsstoornissen, autisme, en allerlei infecties van de luchtwegen zoals middenoorontstekingen, chronische verkoudheden, keelontstekingen, bronchitis en astma worden in verband gebracht met dit vaccin. Homeopathisch of Regulier of allebei? In de reguliere geneeskunde is er geen effectieve behandeling voor kinkhoest omdat zoals gezegd antibiotica te kort schieten als de ziekte eenmaal onderkend.

gebroken hart syndroom behandeling
Gebroken hart syndroom: kan uw hart breken door liefdesverdriet

Alleen deze hele kleintjes lopen risico in het slijm te stikken en te overlijden, omdat hun longen en spieren nog niet krachtig genoeg zijn om het vaak taaie slijm eruit te gooien. Maar met een goede medische zorg en homeopathische behandeling hoeven ook deze hele kleintjes niet te overlijden zoals uit de eerste casus blijkt. Ook de frequentie onder pubers en volwassenen is door het vaccineren toegenomen. In sommige gevallen treden complicaties op zoals longontsteking en in zeer zeldzame gevallen encefalitis (hersenontsteking) of stuipen. De ziekte duurt al gauw twee tot zes weken in volle hevigheid, waarna de heftige verstikkende hoestbuien geleidelijk aan minder heftig en minder frequent worden. De hoest kan nog maanden nadien voort blijven duren tot zelfs jaren lang. Ik herinner me een meisje van 14 jaar die op mijn spreekuur kwam omdat ze al 6 jaar hoestte vooral 's nachts. Ze was blijven hoesten toen ze op haar achtste kinkhoest had doorgemaakt. Hoestdrankjes hadden niet het minste effect en zelfs enkele homeopathische behandelingen bleven zonder succes. Ik gaf haar Pertussinum (gemaakt van de kinkhoest bacterie zelf) in vier oplopende potenties (30K, 200k, mk en xmk).

Gebroken hart syndroom: kan uw hart breken door


Kinkhoest, de ziekte, kinkhoest wordt vooral gekenmerkt door zeer heftige verstikkende, vooral nachtelijke hoestbuien, met een typisch gierende inademing, vaak met braakneigingen, met opgeven van wat taai slijm aan het einde van de hoestbui. De temperatuur is nagenoeg normaal. Kinkhoest begint als een verkoudheid en een bescheiden irritatiehoestje gedurende een tot afvallen twee weken. Als de kenmerkende benauwde hoest begint, waarop de diagnose gesteld kan worden, is het al te laat voor antibiotica omdat de klachten dan door een toxine veroorzaakt worden. Deze ziekte is zeer besmettelijk door speekseldruppeltjes bij het hoesten en komt in Nederland nog veelvuldig voor ondanks de hoge vaccinatiegraad van de nederlandse bevolking. De frequentie onder kinderen beneden de én jaar is door het vaccineren toegenomen omdat moeders nu niet meer voldoende antistoffen aan hun babi's mee kunnen geven, daar ook moeders tegen doppler deze ziekte zijn ingeënt. Sinds de vaccinatie tegen kinkhoest zien we dan ook in toenemende mate hele kleine babi's van enkele weken tot enkele maanden met kinkhoest te kampen krijgen.

Gebroken hart syndroom mens en gezondheid: ziekten


Lees verder, uitleg en video: klik hier zie ook alinea: Bewijs werking homeopathie door celbiologen. Klik hier veel meer bewijs op de pagina homeopathie/Wetenschap Pagina-overzicht Homeopathie zonder indicatie (nieuwe wet) hier verwijzing naar overzicht met indicatie (op internet bewaaroverzicht Vogel, vsm, weleda teken de petitie - ook consumentenbond tegen Met indicatie mag volgens Europees recht Europese wetgeving biedt voor producenten. Het is niet vereist, bij homeopathie, om klinische onderzoeken te overleggen die de effectiviteit aantonen. Het mag dan niet gaan om levensbedreigende ziektes, maar alleen om eenvoudige gezondheidsklachten, zoals griep. Minister Schippers wijkt af van deze mogelijkheid Per eeft minister Schippers de nieuwe wetgeving homeopathie ingevoerd. Deze wetgeving verbiedt producenten van homeopathische geneesmiddelen om op de verpakking en in de bijsluiter te vermelden waarvoor het middel gebruikt kan worden, indien de effectiviteit niet met klinisch onderzoek wordt aangetoond. Ook in advertenties en op internetsites mag geen gezondheidsindicatie voor het homeopathische middel meer worden gegeven. .

Prof Ennis heeft een paar jaar later een groot onderzoek gedaan dat de hyperiplant resultaten van Benveniste bevestigde. Dit is genegeerd in de wetenschap. Men bleef maar doorgaan met person Benveniste en de homeopathie belachelijk te maken met dit geheugen van water. Montagnier - revolutie en daarna kwam prof Luc Montagnier, nobelprijswinnaar. Deze is uit nieuwsgierigheid verder gegaan met de experimenten van Benveniste, en ook hij kreeg te maken met (intellectuele) terreur.

Geld voor onderzoek kreeg hij ook niet, hij bekostigt alles zelf. En nu heeft hij spectaculaire resultaten geboekt met dit schudden / verdunnen tot er geen molecuul meer in zit, het geheugen van water. Een revolutie in de wetenschap. Hij werkt ondertussen samen met 10 andere vooraanstaande wetenschappers. Levend materiaal kan digitaal worden verstuurd. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor de geneeskunde.

gebroken hartsyndroom cardiomyopathie bij vrouwen - gezonder


Levend materiaal wordt digitaal verstuurd! De nieuwe geneeskunde, benveniste - begin, in de homeopathie bereidt men de middelen door herhaald schudden en verdunnen. Hoe meer verdund, hoe sterker de werking. Zelfs als er geen molecuul meer in zit. Dat was lange tijd een raadsel in de wetenschap.

Maar de wetenschapper Benveniste heeft met zijn onderzoek dat raadsel voor een groot deel ontsluierd. In 1988 kwam hij hiermee naar buiten. Hij noemde zijn ontdekking: het geheugen van water. Hij is bespot en kapot gemaakt. Meer op de pagina homeopathie/Wetenschap: alinea benveniste. Ennis - vervolg, een team onderzoekers.

Gebroken-hartsyndroom: 3 dingen om over na te denken - gezonder

Met homeopathie wel, daarmee kan ik in beide gevallen helpen. In one year: homeopathy could have helped. Een opsomming op het blog van John Benneth waar homeopathie bij had kunnen helpen over een periode van een jaar. Dat honing men dat negeert, onbegrijpelijk. Link: h eel veel ander bewijs, er is nog heel veel ander bewijs. Dat kun je vinden op de pagina. Homeopathie/Wetenschap, ook deze engelse website heeft goede informatie: extraordinarymedicine. Net als mijn etymology website is die website in de lucht gegaan als tegenwicht tegen al die papegaaien die maar lopen te roepen (en te schrijven er is geen bewijs. Pagina-overzicht, geheugen van Water, verdunningen bewezen, en is nu revolutie in de wetenschap.

Wat is het broken heart

Homeopathy, medicine or Magic, een film uit 1991 van de bbc. Nog altijd de moeite waard. Te vinden op de site. Deze film heeft de "Medicine in the media" Gold Award van de bma in Engeland gekregen. Video hilde vanthuyne, in de alinea, constitutiemiddel (pagina homeopathie/Wetenschap) kun je een video vinden van een lezing van Hilde vanthuyne. Zij legt gezicht goed uit wat homeopathie kan doen, wat regulier niet kan. Net zoals in de film over het bewijs van de celbiologen, waar een huisarts zegt: als iemand buikpijn heeft en ik stel een ontsteking vast dan kan ik iets doen regulier. Maar buikpijn zonder een specifieke diagnose, dan kan ik niks.


VNWbPCdErmma, duur: 25 min. Op de pagina homeopathie/Wetenschap meer details: Similiaprincipe bewezen op celniveau, zie ook deze what alinea: Bewijs en revolutie sterke verdunningen, klik hier, homöopathie - medizin oder Mogelpackung? Op de duitse tv was de documentaire te zien: Homöopathie - medizin oder Mogelpackung? Deze staat op. Op met Engelse ondertiteling: Homeopathy: medicine or bluff? En met Nederlandse ondertiteling: hoe werkt klassieke homeopathie? A.: Homeopathie bij kanker, onderzoek en bewijs adhd, bij dieren, en bewijs in het laboratorium.

Behandelingen voor het gebroken hart syndroom

Tekst: Riny weistra laatst bijgewerkt . Celbiologen bewijzen de neck werking van homeopathie, en heel veel ander bewijs, homeopathie is: met het gelijkende genezen. Daardoor wordt het immuunsysteem versterkt, en het zelfgenezend vermogen. Dit principe is in wetenschappelijk onderzoek bewezen door celbiologen. En daar is een mooi filmpje van gemaakt. Hierin vertellen een aantal artsen die homeopathie toepassen over hun werk, hoe doen ze dat in de praktijk. En de onderzoeksleider, celbioloog, geeft een toelichting op het onderzoek, over het bewijs dat men heeft gevonden op celniveau. . Duidelijk uitgelegd: hoe werkt homeopathie. Het filmpje heet: Op eigen kracht, wetenschappelijk onderzoek over het zelfherstel.

Gebroken hart syndroom behandeling
Rated 4/5 based on 695 reviews